Privacy & Copyright © Marnick Wijffels

Privacyverklaring

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) (ook bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van www.marnickwijffels.be.
Door gebruik te maken van deze website accepteer je dit privacybeleid.

 

Welke gegevens worden verzameld?

Enkel die persoonsgegevens worden verzameld die nodig zijn.
Dat kan zijn:
⦁ Voornaam en Naam
⦁ e-mailadres
⦁ Locatiegegevens en of dat je via een andere website bij mij terecht komt
⦁ Wat je bij mij bekijkt

In formulieren is sommige informatie verplicht (meestal aangeduid met een *), deze gegevens zijn nodig om jou de gewenste dienst te kunnen leveren.
Andere informatie wordt niet verzameld.

Hoe lang worden je gegevens bijgehouden?

Persoonsgegevens worden enkel bewaard zo lang dat nodig is om jou een dienst te verlenen.

Doorgifte aan derden

Je persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Auteursrechten

Copyright © Marnick Wijffels 2022

Alle rechten voorbehouden
Alle bestanden en informatie op deze website zijn copyright van Marnick Wijffels en mogen op geen enkele manier worden gedupliceerd, gekopieerd, gewijzigd of aangepast zonder onze schriftelijke toestemming.

****************************************************************

Copyright ©Marnick Wijffels 2022
All Rights Reserve
All files and information contained in this website are copyright Marnick Wijffels, and may not be duplicated, copied, modified or adapted, in any way without our written permission.